Muljne pumpe

Muljne pumpe

Muljne pumpemotorne muljne pumpe Koshin Japan

Motorne muljne pumpe japanskog proizvodjača Koshin Japan, jesu revolucionarno rešenje za ispumpavanja, pretakanja i isušavanja terena koja su potopljena muljem i prljavom vodom.

Zbog svog jedinstvenog tehničkog rešenja ove muljne pumpe mogu da transportuju kroz radno kolo krutu materiju (pesak, šljunak, kamenje) prečnika do 30mm, bez ikakve bojazni da će doći do oštećenja muljne pumpe.

Usisna korpa služi kao filter i sve što prodje kroz korpu prolazi i kroz radno kolo.

Kućište radnog kola je u potpunosti rasklopivo preko 4 lako pristupačna keramička vijka, servisnim ključem koji se isporučuje uz muljnu pumpu. Rasklopivost radnog kola omogućava bolje održavanje, tj. detaljno pranje unutrašnjosti kućišta nakon ispumpavanje mulja.

Koshin Japan muljne pumpe, se proizvode u dimenzijama usisa i potisa od 2,3,4 cola tj. sa kapacitetima pumpanja vode i mulja od 700l/min do 1600l/min.

Pogonjene svetski poznatim i pouzdanim Honda motorima, predstavljaće vašeg pouzdanog partnera prilikom izvodjenja najzahtevnijih radova.