Pumpe za morsku vodu i hemikalije

Pumpe za morsku vodu i hemikalije

Pumpe za morsku vodu i hemikalije koje distribuira preduzeće Mashineria sačinjene su od:

  • superiornog materijala.

  • od PET-a (Polietilen tereftalat-a) impeler, radno kolo i kućište pumpe.

  • prilagođen karbonsko keramički zaptivač.

  • anti korozivna zaštita za sve vijke i podloške.

  • pogonjene snažnim i izdržljivim motorima.