Traktorski generatori 400V AVR

Traktorski generatori 400V AVR

Traktorski PTO generatori

Traktorski generatori AV linije su namenjeni da pogone uređaje koji u sebi ne poseduju elektronske komponente. Za uređaje koji poseduju elektronske komponente preporučujemo traktorske generatore sa AVR-om (automatskom regulacijom napona).  Traktorski PTO  generatori, generatori na traktorski pogon,  opremljeni visoko kvalitetnim generatorima za struju, proizvode struju snage od 15kVA do 90kVA i pravo su rešenje za poljoprivrednike, i sve koji poseduju traktor kao pogonsku mašinu.

 

 

Model Snaga (kVA) Jačina (400V/230V) Broj obrtaja
Reduktor Snaga traktora (KS) Frekvencija
 AV18R  20  26/31  430/3000  DA  55  50
 AV25R  36  36/43  430/3000  DA  95  50
 AV27R  27  39/47  430/3000  DA  70  50
 AV38R  38  55/66  430/3000  DA  100  50
 AV50R  50  72/87  430/3000  DA  130  50
 AV65R  64  94/113  430/3000  DA  170  50
 AV80R  80 116/140  430/3000  DA  210  50