Agrovolt

Agrovolt traktorski PTO generatori za struju

Šta su traktorski generatori za struju?

 

Traktorski PTO generatori za struju, agregati na traktorski pogon, opremljeni visoko kvalitetnim agregatima za struju, proizvode struju snage od 15kVA do 90kVA i pravo su rešenje za poljoprivrednike, i sve koji poseduju traktor kao pogonsku mašinu.

Traktorski PTO generatori AV linije su namenjeni da pogone uredjaje koji u sebi ne poseduju elektronske komponente.


Za uredjaje koji poseduju elektronske komponente preporučujemo traktorske generatore sa AVR-om (automatskom regulacijom napona).

 

AV 18 AV 18 R  AV 22 AV 22 R AV 27 AV 27 R AV 38 AV 38 R AV 65 R AV 80 R

19.8 kVA / 7.9 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 17.8 kW

19.8 kVA / 7.9 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 17.8 kW

24.4 kVA / 9.7 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 22.4 kW

24.4 kVA / 9.7 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 22.4 kW

29.7 kVA / 11.9 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 26.5 kW

29.7 kVA / 11.9 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 26.5 kW

41.8 kVA / 16.7 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 36 kW

41.8 kVA / 16.7 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 36 kW

71.5 kVA / 28.6 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 61.4 kW

88.0 kVA / 35.2 kW

400 V / 230 V

50 Hz

IP 23

PTO POWER 75 kW